InwestowanieBankowość

Dźwignia finansowa, czyli jak się nie oszukiwać

Większość zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo wiąże się z dodatkowymi obciążeniami wynikającymi z ich obsługi. Takim obciążeniem stają się odsetki powstałe do wszelkiego rodzaju kredytów bankowych lub pożyczek. Również  kontrahenci firmy egzekwują odsetki od kredytu kupieckiego, mające ich chronić przed długotrwałą zwłoką w płatnościach. Bardzo często firmy zaciągają więcej niż jeden kredyt co sprawia, że koszt ich obsługi może wpłynąć na rentowność firmy. Jak sprawdzić wpływ kosztów obsługi zadłużenia na działalność firmy?

Dźwignia finansowa sprawdza rentowność firmy

Sprawdzenie czy obciążenia z tytułu obsługi zadłużenia firmy nie są za wysokie i czy nie wpływają negatywnie na rentowność przedsiębiorstwa odbywa się za pomocą zastosowania dźwigni finansowej. Jej poziom staje się wyznacznikiem opłacalności sięgania po zewnętrzny kapitał, choćby w postaci kredytów i pożyczek.

Zobacz:  Czym jest giełda papierów wartościowych?

Dlaczego narzędzie to jest tak ważne?. Ponieważ skorzystanie z zewnętrznego kapitału w celu podniesienia efektywności przedsiębiorstwa ma tylko wtedy sens, gdy poprawia jego rentowność i tak długo dopóki koszt kapitału obcego wprowadzanego do firmy jest niższy od rentowności kapitału własnego. Ujmując to prościej: pozytywny efekt działania dźwigni finansowej obserwujemy wówczas, gdy wzrost rentowności kapitału własnego przerasta rentowność kapitału wspólnego, czyli sumy własnego i obcego.

Zastosowanie efektu dźwigni finansowej pozwala na:

  • zwiększanie stopy zwrotu kapitału własnego
  • zwiększanie wartości aktywów bez konieczności inwestowania  środków własnych, własnego kapitału

Zastosowanie dźwigni finansowej

Dźwignia finansowa = rentowność kapitału własnego – poprawiona rentowność kapitału własnego

Gdy wartość dźwigni finansowej jest dodatnia, przedsiębiorca ma świadomość, że finansowanie swojej działalności zewnętrznym kapitałem, w tym przypadku długiem, pozwoliło mu osiągnąć lepszy efekt ekonomiczny, niż gdyby korzystał wyłącznie z kapitału własnego. Wartość ujemna natomiast to sygnał, że nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, by utrzymywać dotychczasowy wysoki poziom zadłużenia firmy i płacić tak wysokie odsetki od zobowiązań, które obniżają rentowność. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest możliwie jak najszybsze zmniejszenie obciążeń firmy i udziału kapitału obcego w całości lub w części, która generuje największe koszty w postaci odsetek.

Zobacz:  Bank centralny – Narodowy Bank Polski

Dźwignia finansowa to optymalne narzędzie kontroli pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Nie każdy zewnętrzny “zastrzyk” w dłuższym okresie czasu jest opłacalny dla firmy.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close