InwestowanieFinanse

Czym jest giełda papierów wartościowych?

Pojęciem tym określa się wyspecjalizowany rynek regulowany, na którym dokonuje się transakcji kupna oraz sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu publicznego, stanowiących określone prawa majątkowe, takich jak:

 • akcje
 • obligacje
 • warranty
 • czeki
 • weksle
 • bony (skarbowe, oszczędnościowe)
 • opcje
 • kontrakty terminowe

Wymiana handlowa jest głównym celem istnienia GPW. Nie występuję tutaj jednak kupno lub sprzedaż towarów materialnych (obrót niematerialny).

Zadania i funkcje GPW

Giełda to istotna w życiu gospodarczym instytucja. Do katalogu jej zadań należy:

 • spełnianie wymagań określonych w ustawach szczególnych, sprecyzowanym regulaminie i innych aktach regulujących obrót na giełdzie
 • zapewnienie dostępu do informacji dla każdego na równych zasadach
 • dbanie o przejrzystość
 • organizowanie sesji giełdowych w sposób regularny
 • zapewnienie bezpieczeństwa rozliczenia
 • zaopatrzenie w odpowiednio bezpieczny i bezawaryjny system informatyczny
 • powzięcie starań mających na celu zapobiegnięcie nagłemu opuszczaniu giełdy przez spółki i wycofywaniu ich akcji
Zobacz:  CIEKAWE POMYSŁY INWESTYCYJNE DLA OSÓB O ŚREDNICH DOCHODACH

Giełda zapewnia jej uczestnikom opcję sprawnego zawarcia transakcji oraz daje możliwość powiększenia kapitału i jego przepływu w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania. GPW pełni także funkcję wartościującą – pozwala na ocenę decyzji ekonomicznych podejmowanych przez podmioty gospodarcze. Poza tym spełnia również funkcję kontrolną, która polega na umożliwieniu akcjonariuszom poprzez mechanizmy giełdowe na sprawdzenie rezultatów działań spółki.

Indeksy giełdowe – definicja

Indeksem giełdowym nazywamy wartość obliczoną na podstawie wyceny akcji spółek. Indeks informuje inwestorów w jaki sposób zmieniają się ceny w określonym czasie przez co ma wpływ na ich zachowanie (działania podejmowane na giełdzie). Poprzez obserwację zmian wartości indeksu giełdowego możliwe jest określenie kierunku ruchu cen. Nie jest wtedy konieczna analiza cen akcji poszczególnych spółek. Indeksy dzielą się na szerokie, czyli takie, które obejmują wszystkie akcje oraz wąskie, obejmujące akcje z wybranego sektora bądź branży.

Zobacz:  Kiedy wybrać leasing z wysokim a kiedy z niskim wykupem

WIG, WIG20 oraz WIG 30 to najważniejsze indeksy polskiej giełdy.

Giełda papierów wartościowych w Polsce

W Polsce istnieje obecnie jedna giełda papierów wartościowych z siedzibą w Warszawie. Polskie prawo nie ogranicza jednak w żaden sposób ilości giełd na rynku, więc powstanie kolejnych jest teoretycznie możliwe.

Większość czynności na giełdzie warszawskiej wykonywanych jest za pośrednictwem Domów Maklerskich. Na giełdzie w Warszawie funkcjonują 464 spółki, z łączną kapitalizacja na poziomie 1,203 bln złotych (dane na 1 marca 2019).

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close