FinanseBiznes

Kiedy wybrać leasing z wysokim a kiedy z niskim wykupem

Rozważania na temat leasingu należy zacząć od zaprezentowania jego definicji, stron oraz wskazania rodzajów leasingu.

Leasing – definicja oraz rodzaje

Leasing cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Definiowany jest jako umowa cywilnoprawna, w której jedna strona nazwana leasingodawcą lub finansującym przekazuje drugiej stronie zwanej leasingobiorcą lub korzystającym określony przedmiot, na określony w umowie czas, w zamian za ustalone miesięczne opłaty zwane ratami leasingowymi. W Polsce umowy leasingowe dotyczą najczęściej przedmiotów branży motoryzacyjnej. Przy przystępowaniu do umowy leasingowej osoba zainteresowana powinna podjąć decyzję na jaki rodzaj leasingu się decyduje.  Wyróżniamy leasing finansowy oraz leasing operacyjny. W leasingu finansowym leasingobiorca zalicza przedmiot leasingu do własnych składników majątkowym, a tym samym dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Po zakończonym okresie trwania umowy leasingowej korzystający automatycznie staje się właścicielem przedmiotu leasingu. Drugi typ leasingu jest znacznie bardziej popularny. W Polsce około 90% umów leasingowych to umowy leasingu operacyjnego i ten typ leasingu stanie się przedmiotem szerszej analizy. W leasingu operacyjnym, w trakcie trwania umowy leasingowej przedmiot umowy jest własnością finansującego. Po zakończeniu umowy korzystający ma możliwość (nie konieczność) wykupienia przedmiotu leasingu.

Zobacz:  Czym charakteryzuje się użytkowanie wieczyste?

Każda osoba zawierająca umowę leasingu operacyjnego powinna dokonać analizy, w wyniku której podejmie decyzję dotyczącą wyboru leasingu z niskim lub wysokim wykupem.

Niski wykup w leasingu – kiedy go wybrać?

Większość firm leasingowych przygotowując oferty zakłada niski wykup przedmiotu leasingu. W tego typu umowach wykup kształtuje się na poziomie 1-5 % wartości początkowej przedmiotu leasingu, tym samym miesięczne raty leasingowe są podwyższone. Niski wykup polecany jest dla przedsiębiorców, którzy planują korzystać z przedmiotu leasingu dłużej niż zakłada to umowa leasingowa (w takiej sytuacji leasingobiorca traktuje leasing jako kredyt, który umożliwia nabycie środka trwałego na własność – na podkreślenie zasługuje fakt, iż przedmioty leasingu z reguły nie tracą szybko swojej użyteczności), drugim przypadkiem są korzystający, którzy po zakończeniu umowy leasingowej i nabyciu na własność środka trwałego zamierzają go dalej odsprzedać po cenie wyższej niż dokonany wykup, tym samym osiągając korzyści ekonomiczne. Trzeci rodzaj przedsiębiorców, którzy powinni się zdecydować na niski wykup to osoby, które chcą uzyskać najniższy koszt finansowania, z uwagi na fakt iż w drugim wariancie czyli niskie raty i wyskoki wykup koszt finansowania jest znacznie wyższy.

Zobacz:  Pożyczka hipoteczna

Kiedy się opłaca wybrać wysoki wykup?

W tym przypadku wartość wykupu przedmiotu leasingu szacowana jest w przedziale 25-60%. Miesięczne raty leasingowe są niewielkie – odpowiadają spadkowi wartości przedmiotu leasingu w czasie. Wysoki wykup polecany jest przedsiębiorcom, którzy chcą ponieść niskie koszty początkowe oraz bieżące w danej transakcji, przykładowo mogą to być osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Przy wysokim wykupie miesięczne raty leasingowe mogą być niższe nawet o 60 % w porównaniu z ratami występującymi przy niskim wykupie. Drugą przesłanką może być sytuacja, w której przedsiębiorca nie zamierza wykupywać przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Statystycznie więcej ofert leasingowych to oferty z niskim wykupem. Jednak każdy przedsiębiorca przed podjęciem decyzji powinien zapoznać się z przesłankami przemawiającymi za wyborem konkretnej opcji. Aktualnie w dobie wysokiego zainteresowania umowami leasingowymi na rynku pojawiają się nowe, korzystne dla korzystających propozycje. Każdy przedsiębiorca ma możliwość znalezienia odpowiedniej dla swoich potrzeb oferty.

Tagi

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close