Finanse

Intercyza – czy warto ją spisywać?

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeństwa staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Nie zmienia to jednak faktu, iż wiele osób podchodzi do niej sceptycznie i traktuje jako wyraz brak wzajemnego zaufania pomiędzy małżonkami. Zatem, czym właściwie jest umowa majątkowa małżeństwa, jakie są jej rodzaje oraz prawne konsekwencje podpisania? 

Intercyza – czym jest i jakie są jej rodzaje?

Intercyza jest umową modyfikującą zasady ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Oznacza to, iż znosi ona zasada, która mówi o obowiązku współdzielenia wszystkich dóbr zgromadzonych już po zawarcia małżeństwa. Do jej podpisania może dojść zarówno przed ślubem, jak i w dowolnym czasie po nim.

Polski ustawodawca wyróżnia kilka rodzajów umów majątkowych pomiędzy małżonkami. Spośród nich można wymienić:

  • Ograniczona wspólność majątkowa – umowa wyłączająca ze wspólnego majątku tylko pewne jego składowe, które według ustawy powinny stanowić element wspólnego dorobku.
  • Umowa wyłączająca wspólność majątkową – umowa w pełni znosząca istnienie wspólnego majątku małżeństwa.
  • Umowa wyłączająca wspólność majątkową z wyrównaniem dorobków – umowa w pełni znosząca istnienie wspólnego majątku małżeństwa, ale obligująca do wyrównania dorobku współmałżonków po jej wygaśnięciu (w wyniku rozwodu lub wprowadzenia ponownej wspólności majątkowej). Tego typu intercyza jest rzadziej stosowana i wybierają ją najczęściej małżeństwa, w których tylko jeden współmałżonek zarobkuje.
  • Umowa przywracająca wspólność majątkową – zaliczana jest do intercyz, ale w rzeczywistości przywraca wspólność majątkową określoną przez ustawę.
  • Rozszerzona wspólność majątkowa – umowa włączająca do wspólnego majątku dobra, które według ustawy powinny stanowić składową majątków osobistych współmałżonków.
Zobacz:  Ile w rzeczywistości kosztuje utrzymanie psa?

Intercyza – korzyści z podpisania

Intercyza pozwala na uniknięcia kwestii spornych podczas ewentualnego rozwodu. Co więcej, jej podpisanie pozwala na niezależne zarządzanie majątkami przez obu współmałżonków. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy jeden z nich prowadzi własną działalność gospodarczą. W tym wypadku intercyza stanowi również formę zabezpieczenia majątkowego rodziny. Należy bowiem pamiętać, iż wszelkiego rodzaju wierzytelności będą mogły być egzekwowane wyłącznie z majątku osobistego obciążonego nimi współmałżonka.

Podsumowując, intercyza jest dokumentem zabezpieczającym osobiste interesy majątkowe współmałżonków. W wielu przypadkach może jednak również stanowić formę ochrony płynności finansowej całej rodziny.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close