BiznesFinanse

Faktoring i wszystko co musisz o nim wiedzieć

Co to jest faktoring?

Faktoring jest sposobem na uzyskanie należności za wystawioną fakturę z odroczonym terminem płatności w sytuacji, gdy przedsiębiorca z jakiegoś powodu nie chce czekać na termin wypłaty wynagrodzenia. Faktoring odnosi się do przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż towarów lub usług innym przedsiębiorcom. Obydwie strony umowy muszą być zobowiązane do rozliczania na podstawie faktur VAT, które odbiorca reguluje po upłynięciu zakładanego w umowie między stronami, czasu na zapłatę. Jeżeli przedsiębiorca potrzebuje zachowania płynności finansowej firmy, nie może pozwolić sobie na oczekiwanie końca terminu wpłaty należności za swoje towary lub usługi, może zgłosić się do firmy faktoringowej, dzięki której należność może otrzymać już następnego dnia.

Na jakich zasadach działa faktoring?

Usługi faktoringu działają w oparciu o wykup należności, ujętych w fakturze VAT. Faktor, czyli firma faktoringowa, może stać się nowym właścicielem należności, którą miałeś otrzymać po upłynięciu określonego w fakturze czasu. Podpisując umowę z faktorem, już następnego dnia możesz otrzymać wynagrodzenie za swoje towary lub usługi, na które w standardowym czasie oczekiwania, musiałbyś czekać zgodnie z terminem. Faktor staje się właścicielem Twojej faktury i od tego momentu dochodzi należności od podmiotu, który jest zobligowany do zapłaty. Ty, jako przedsiębiorca otrzymasz swoje wynagrodzenie zgodnie z umową z faktorem. Najczęściej przy pierwszym zleceniu jest to 80% kwoty z faktury, reszta przyznana będzie po wypłaceniu należności za fakturę. Możesz otrzymać 100% kwoty od razu. Warto pamiętać o konieczności zapłaty prowizji firmie faktoringowej. Jeżeli przedsiębiorca, który jest zobowiązany do zapłaty należności przekroczy termin, ujęty w fakturze, wtedy firma faktoringowa, jako nowy właściciel długu, może wdrożyć postępowanie windykacyjne. Należność powinna być wpłacona faktorowi, za opóźnienia będą naliczane odsetki.

Zobacz:  Karta przedpłacona - co to jest i jak z niej korzystać?

Zalety faktoringu

W przypadku gdy firma, która powinna wypłacić Ci należność z odroczonym terminem wpłaty nie działa stabilnie, a zaległości w płatnościach pojawiały się już wcześniej, warto skorzystać z usługi faktoringu. Rozsądne rozwiązanie, obejmujące natychmiastową spłatę należności, pomniejszoną o kwotę prowizji dla firmy faktoringowej jest rozsądnym rozwiązaniem, zdecydowanie korzystnym dla przedsiębiorcy. Po zawarciu umowy z faktorem, zobowiązanie przechodzi na niego, co oznacza, że Ty, jako właściciel firmy nie musisz dochodzić swoich należności. Prowizja, jaka ujęta jest jako należność dla faktora, jest uczciwą kwotą, w zamian za stabilność dochodów Twojej firmy, ciągłość wypłaty wynagrodzeń oraz terminową regulację zobowiązań skarbowych i ubezpieczeniowych. Dzięki faktoringowi firma może działać bez przestojów, opóźnień oraz trudności, spowodowanych nie brakiem zamówień, a niestabilnością odbiorcy. Faktoring jest usługą, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo oraz pozwala skupić się na należytym wykonywaniu swoich zadań. Odzyskiwanie należności stanie się zadaniem faktora.

Tagi

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Close
Close
Close